HĐND huyện Nguyên Bình tổ chức giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm

Chiều ngày 23/8, đoàn giám sát HĐND huyện Nguyên Bình  tổ chức giám sát kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm tại Phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện  từ năm 2020 đến nay, trước đó đoàn đã đi giám sát tại xã Triệu Nguyên và xã Phan Thanh (Nguyên Bình).

Các đại biêu tham dự buổi giám sát

Qua giám sát cho thấy, hằng năm tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Nguyên Bình có trên 19.000 con Trâu, Bò, trên 31.000 con lợn và trên175.000 con gia cầm. Trong những năm qua Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã  tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện, triển khai kịp thời, đồng bộ nhiều giải pháp, biện pháp để khống chế, kiểm soát dịch bệnh. Hằng năm tổ chức tiêm phòng định kỳ cho gia súc, gia cầm và phun hóa chất tiêu độc, khử trùng. Năm 2020 tiêm vacxin Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng cho trâu, Bò được 44.656 liều, đạt trên 100% kế hoạch, tiêm Vacxin Dịch tả lơn, Lepto được 23.383 liều, đạt 100% KH, tiêm Vacxin Newcastle, Lasota cho trên 81.000 con gà, đạt trên 100% KH; năm 2021 và những tháng đầu năm 2022 đã tiêm các loại  vacxin Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng cho trâu, Bò được 45.350 liều, viêm da nổi cục 4.277 liều, tiêm Vacxin Dịch tả lơn, Lepto được 26.997 liều, tiêm Vacxin Newcastle, Lasota cho trên 72.450 con gà, tiêm 1.805 liều Vacxin Dại cho Chó;  tổ chức cấp phát 5.572 lít hóa chất phun tiêu độc, khử trùng được trên 11 triệu m2 chuồng trại,  công tác phòng chống đói rét cho trâu bò, công tác tuyên truyền luôn được quan tâm thực hiện. Nhờ những nỗ lực trên của các ngành, các cấp trong huyện, sự ủng hộ của người dân công tác phòng chống dịch, bệnh  thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, dịch bệnh được khống chế, kiểm soát tốt như: dịch tả lợn châu phi đến 10/2020 đã được kiểm soát, bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đến 9/2021 đã được kiểm soát, không phát sinh ổ dịch mới …

Đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh công tác phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ, kiểm soát tốt dịch bệnh, tăng cường công tác tiêm Vacxin phòng bệnh cho gia súc, gia cầm, công tác kiểm soát giết mổ, kiềm soát tốt việc cung cấp con giống sạch bệnh cho người dân trên địa bàn huyện.

 

Sầm Giáo

Trung tâm VHTT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 18
Đăng nhập