PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI HUYỆN NGUYÊN BÌNH THAM GIA PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM, TƯ VẤN VỀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH VAY VỐN CHO HƠN 80 ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH

Ngày 14-15 tháng 11 năm 2022, thực hiện kế hoạch kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 01/11/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình Tổ chức phiên giao dịch việc làm huyện Nguyên Bình 2022. Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tham gia phiên giao dịch tại địa bàn Thị trấn Nguyên Bình và thị trấn Tĩnh Túc. Trong 02 phiên giao dịch đơn vị đã tư vấn và phát tờ rơi cho các đối tượng là Học sinh tại các trường trung học phổ thông, các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác về các chương trình vay vốn tín dụng chính sách, mức cho vay thời gian cho vay và mục đích sử dụng vốn vay có hiệu quả, nhằm mục tiêu giảm nghèo bền vững, tạo việc làm ổn định, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

 Nhân viên Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tư vấn cho các đối tượng chính sách tại phiên giao dịch việc làm

(T/h NHCSXH huyện Nguyên Bình)

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 13
Đăng nhập