Quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện

Sáng ngày 29/08/, đoàn kiểm tra của Bộ VHTT&DL do đồng chí Lê Thanh Liêm Vụ trưởng vụ pháp chế làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tổ dân phố 03 Thị Trấn và UBND huyện Nguyên Bình về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện Nguyên Bình; tham dự buổi làm việc có đồng chí Tô Thị Trang Phó giám đốc Sở VHTH&DL tỉnh; về phía huyện có lãnh đạo UBND huyện, phòng tư pháp, phòng VH&TT, lãnh đạo hai xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn.

Ảnh: Hội nghị

Để nâng cao hiệu quả xây dựng và thực hiện thống nhất hương ước, quy ước trên địa huyện Nguyên Bình, Hội nghị đã được nghe báo cáo dự thảo về việc quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước của UBND huyện, xã, thị trấn. Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu nhiều ý kiến về việc tổ chức kiểm tra công tác xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn một số xã, trị trấn, tổ dân phố. Tổng hợp báo cáo kết quả rà soát, kiểm tra việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện trong Báo cáo Quyết định số 422/QĐ – UBND ngày 8/3/2019 về việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện quy ước, hương ước từ Phòng Tư pháp – hộ tịch sang phòng VHTT, công chức VHXH theo quy định tại Quyết định 22/2018/QĐ – CP ngày 8/5/2018.

Trong những năm qua, việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước tại các xã, xóm, tổ dân phố trên địa bàn huyện thường xuyên nhận đước sự chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn về chuyên môn của Sở VHTT&DL, sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp của UBMTTQ, các tổ chức đoàn thể chính trị; công tác xây dựng và triển khai quy ước, hương ước nhanh chóng và có hiệu quả, bảo đảm tính hợp pháp, thống nhất, phát huy vai trò của hương ước, quy ước trong quản lý nhà nước tại cộng đồng dân cư và thực hiện dân chủ ở cơ sở. Chú trọng công tác thẩm định hương ước, quy ước để bảo đảm chất lượng, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật, phù hợp với tinh thần bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phù hợp với thuần phong mỹ tục, quy định về nếp sống văn hóa. Nội dung hương ước, quy ước cần gắn với đặc thù văn hóa, phong tục tập quán ở từng địa phương. 

Để hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, huyện Nguyên Bình đã đề xuất, kiến nghị với Bộ VHTT&DL cần xây dựng các cơ chế chính sách về kinh phí hỗ trợ hoạt động xây dựng và triển khai thực hiện hương ước, quy ước; tham mưa mở lớp bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ công chức phụ trách công tác quy ước, hương ước và người đứng đầu trong các xã, xóm, tổ dân phố.

Dương Lành

Trung Tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 30
Đăng nhập