80 đồng chí tham dự Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Sáng ngày 21/9/2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị tập huấn thực hiện Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng , giai đoạn 2022- 2026.

Các đại biểu tham dự 

  Tham dự có đồng chí Thẩm Văn Phán - Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Bằng;  đại diện lãnh đạo thường trực Huyện ủy  HĐND – UBND huyện;  80 đồng chí là Chủ tịch UBMTTQ các xã, Trưởng ban công tác mặt trận các xóm tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

        Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh triển khai đề án tại buổi tập huấn

Hội nghị tập huấn triển khai các nội dung:  Đề án số 10 – ĐA/TU, ngày 22/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án ;’Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2026”;  Kế hoạch 244/KH,ngày 22/7/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kế hoach thực hiện. Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, giai đoạn 2022-2026;  Quy định số 212- QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban chấp hành Trung ương Quy định về chức năng nhiệm vụ, tổ chức bộ máy biên chế cơ quan chuyên trách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện; Thông báo số 160- TB/TW, ngày 15/01/2020 của BCH Trung ương thông báo kết luận của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62- KL/TW, 08/12/2009 của Bộ chính trị; Quy định số 2138- QĐ/TU, ngày 03/5/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định chức năng, nhiệm vụ , quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Cao Bằng. Đồng thời, tại hội nghị  đã khảo sát nắm thông tin của đại biểu về triển khai thực hiện Đề án số 10 qua bộ câu hỏi trắc nghiệm (30 câu).

               Lãnh đạo  Ban tổ chức - Tuyên giáo Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nội dung tập huấn 

  Qua hội nghị tập huấn giúp cho các đồng chí nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội. Từ đó, cụ thể hóa nội dung của đề án vào chương trình công tác hàng năm, lựa chọn phần việc cụ thể, tổ chức tập huấn tại cơ sở, địa phương mình./. 

 

 

Nông Uyên

Trung tâm VH và TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 13
  • Hôm nay: 134
  • Trong tuần: 2 475
Đăng nhập