Đoàn công tác của tỉnh làm việc tại huyện Nguyên Bình

Ngày 22/9, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện một số nhiệm vụ tại huyện Nguyên Bình.

Cùng đi có các đồng chí: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Trung Thảo; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tô Vũ Lập; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dừa;  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Văn Thạch; lãnh  đạo các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh.

Lãnh đạo huyện Nguyên Bình báo cáo tại buổi làm việc.

Đoàn kiểm tra các nội dung: Các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2022; các dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) năm 2022; Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nặm Kép, thị trấn Tĩnh Túc.

Năm 2021, UBND huyện Nguyên Bình được giao nguồn kinh phí cải tạo, nâng cấp với số tiền 50 tỷ đồng; huyện phân bổ nguồn kinh phí đối với 21 dự án, trong đó có 13 dự án đã ký‎ hợp đồng thi công xây dựng, 1 dự án đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng, 3 dự án có hồ sơ thiết kế - dự toán xây dựng, đang trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, 1 dự án đang hoàn thiệt hồ sơ xây dựng, 3 dự án chưa thực hiện.

Giai đoạn 2021 - 2025, huyện được Trung ương giao 547,115 tỷ đồng. Riêng năm 2022, nguồn phân bổ 185,908 tỷ đồng (vốn đầu tư 145,450 tỷ đồng, vốn sự nghiệp 40,458 tỷ đồng). Trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 82,620 tỷ đồng, CTMTQG giảm nghèo bền vững 79,386 tỷ đồng, CTMTQG xây dựng nông thôn mới 23,602 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện 149 dự án, trong đó, CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện 76 dự án, số vốn 51.890 triệu đồng; CTMTQG giảm nghèo bền vững thực hiện 40 dự án, số vốn 69.750 triệu đồng; CTMTQG xây dựng nông thôn mới 33 dự án, số vốn 23.810 triệu đồng. Đến hết ngày 19/9/2022, phê duyệt hồ sơ dự toán 24/149 dự án công trình. Vốn sự nghiệp phân bổ 40,458 tỷ đồng, giao cho các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện.

Hoạt động của Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc gây nhiều tác động xấu đến môi trường như: ô nhiễm nguồn nước, phá vỡ hệ thống mạch nước ngầm, phá vỡ cảnh quan, làm hư hỏng hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật (đường, mương...), mất diện tích rừng... Dự án triển khai sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 25 hộ dân (do mất đất ở, đất sản xuất) rất khó khăn trong việc tìm nơi ở mới và 57 hộ dân mất đất sản xuất. Mặt khác, đây là cộng đồng dân cư thuần nông đã sinh sống từ lâu có những nét đặc trưng về văn hóa, tình đoàn kết, vì vậy bố trí khu vực tái định cư để các hộ dân sinh sống duy trì cộng đồng, ổn định đời sống có nét văn hóa tương đồng là rất khó. Dự án khai thác trong khoảng thời gian 13 năm sẽ làm ảnh hưởng đến việc giải quyết việc làm cho người dân thuần nông sau khi kết thúc dự án… Việc đầu tư dự án không phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn, huyện được hỗ trợ 942 hộ, trong đó lắp ghép 30 hộ, làm mới 362 hộ, sửa chữa 550 hộ; đã hoàn thành 663 nhà, đang thi công 34 nhà; 50 nhà được bố trí đủ kinh phí theo Nghị quyết số 56/NQ-HĐND tỉnh với kinh phí thực hiện 2 tỷ 145 triệu đồng. Tổng số nhà trong Đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cần bố trí kinh phí 892 nhà với số vốn 31 tỷ 823 triệu đồng, trong đó, làm mới 317, nhà lắp ghép 25 nhà, sửa chữa 550 nhà.

Huyện kiến nghị: Đối với Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh sớm bố trí kinh phí hỗ trợ trước cho các hộ đã hoàn thành nhà ở trên địa bàn. Đối với CTMTQG giảm nghèo bền vững (Nghị quyết 30a), xem xét bố trí nguồn vốn để huyện thanh toán trả nợ cho các nhà thầu đối với 13 công trình. Đối với các dự án thuộc CTMTQG, UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương sớm có văn bản hướng dẫn dối với các dự án, tiểu dự án chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện; UBND tỉnh sớm có văn bản hướng dẫn đối với các dự án, tiểu dự án.

Cho phép huyện tiếp tục rà soát, điều chỉnh các danh mục đầu tư các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025 đối với các công trình quy mô nhỏ, chưa phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để điều chỉnh cho các công trình mang tính chất liên kết vùng, liên xã... nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với các dự án cải tạo, nâng cấp hạ tầng theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh, tỉnh chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh thống nhất phương án thực hiện để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo đảm bảo thuận lợi trong việc thanh, quyết toán đúng theo quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh phát biểu kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Trần Hồng Minh đề nghị huyện Nguyên Bình tiếp tục phối hợp với các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp hạ tầng các dự án theo Quyết định số 2516/QĐ-UBND và các quyết định đã được phê duyệt. UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành bố trí vốn cho các dự án thiếu vốn trong năm 2022; điều chỉnh, lồng ghép các nguồn vốn để triển khai thực hiện hiệu quả; các dự án khác chưa hoàn thiện dừng lại, ưu tiên cho các dự án đã đầy đủ thủ tục theo quy định.

Đối với các dự án CTMTQG, tiếp tục đẩy nhanh triển khai việc bố trí nguồn vốn cho các dự án quan trọng, cấp thiết; UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành hướng dẫn cụ thể, xem xét các định mức đối với dự toán, thiết kế để điều chỉnh lại mức vốn, tiêu chuẩn, quy mô đối với các dự án cấp xã quản lý‎. Về Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện xây dựng nhà đảm bảo theo tiêu chí “3 cứng”, hạn chế lợp mái phi brô xi măng, mái tôn; huy động lực lượng công an làm nòng cốt tham gia  triển khai thực hiện. Giao UBND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, khảo sát Dự án khai thác quặng thiếc sa khoáng Nậm Kép, thị trấn Tĩnh Túc, đánh giá tác động cảnh quan, môi trường khu vực xung quanh để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực địa Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ34 - Nà Nọi, xã Vũ Minh (Nguyên Bình).

Trước đó, Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra thực địa Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ 34 - Nà Nọi, xã Vũ Minh; cải tạo, nâng cấp đường vào khu căn cứ chiến đấu xã Quang Thành; việc thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát đối với các hộ gia đình: Hoàng Thị Nho, xóm Hợp Nhất; Triệu Trồng Nhàn, xóm Lũng Kèng; Bàn Dào On, xóm Lũng Rào, xã Vũ Minh.

 

                                                                                Nguồn Báo Cao Bằng

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 18
  • Hôm nay: 273
  • Trong tuần: 2 614
Đăng nhập