Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”

Chiều ngày 28/11, Huyện uỷ Nguyên Bình tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khoá XI về “Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới”. Tham dự có lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban nội chính tỉnh; Lãnh đạo huyện Nguyên Bình, các cơ quan ban, nghành đoàn thể huyện, Bí thư, chỉ huy trưởng các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

          Thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới", huyện ủy Nguyên Bình đã nghiêm túc chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết ở các cấp; ban hành chương trình hành động nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của nghị quyết thành nhiệm vụ chính trị thường xuyên phù hợp với tình hình thực tế của huyện, xác định những vấn đề trọng tâm để tập trung lãnh đạo, thực hiện. Chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc huyện triển khai tới 2.815 đảng viên được học tập đạt 98,8%. Công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh. Các cấp ủy, chính quyền không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, củng cố, chấn chỉnh, thiết lập kỷ cương, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; từng bước đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục cho lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc nêu cao tinh thần cảnh giác trước âm mưu chiến lược “Diễn biến hòa bình” bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch… Cùng với đó việc phát triển kinh tế - xã hội kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giải quyết tốt các vấn đề xã hội được đẩy mạnh. Tổng sản lượng lương thực có hạt trung bình qua các năm đạt 20. 515 tấn/năm. Từ năm 2013 đến nay, huyện đầu tư cho lĩnh vực quốc phòng an ninh với tổng số tiền trên 6 tỷ 785 triệu đồng. Chính sách bảo đảm an sinh xã hội được các nghành, các cấp quan tâm thực hiện  bảo đảm đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng chính sách theo quy định của Nhà nước.

          Công tác xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân được phát huy. Công tác củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân và an ninh Nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân vững mạnh, có sức chiến đấu cao được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tốt công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, xây dựng lực lượng dân quân sự vệ theo hướng “vững mạnh rộng khắp”; công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác quân sự được nâng cao...Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ cấp huyện, cấp xã, hàng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, xây dựng các công trình quốc phòng, an ninh. Chủ động phối hợp với các lực lượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

          Dịp này, UBND huyện Nguyên Bình tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”./.

 

 

Nông Uyên

Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập 12
Đăng nhập