Nguyên Bình: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách trên địa bàn huyện

Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách, với sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của cả hệ thống chính trị huyện Nguyên Bình, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện thực hiện tốt việc huy động các nguồn lực tín dụng chính sách xã hội (CSXH) gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, giải  quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện  giải ngân vốn vay cho các hộ dân tại điểm giao dịch xã Tam Kim

          Là một trong những huyện miền núi cao của tỉnh Cao Bằng, đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện Nguyên Bình 5.227 hộ  nghèo chiếm 57,23%, hộ  cận nghèo là 1.397 hộ chiếm 15,29 %, người dân chủ yếu sống bằng nghề sản xuất Nông – Lâm nghiệp (chiếm trên 87%), đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW và các văn bản của Trung ương, của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng CSXH, Huyện ủy ban hành kế hoạch triển khai, quán triệt tới 100% các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các các cơ quan, đơn vị, cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm chú trọng triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn. Phòng Giao dịch NHCSXH huyện tích cực, chủ động tham mưu Ban Đại diện Hội đồng Quản trị NHCSXH huyện trong việc chỉ đạo thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch tín dụng được giao, chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, UBND các xã, thị trấn, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại các xóm, tổ dân phố nỗ lực, sát sao các hộ có nhu cầu vay vốn cũng như hoạt động trả nợ. Cơ cấu tăng trưởng nguồn vốn có sự chuyển dịch từ nguồn vốn Trung ương sang nguồn vốn địa phương, nguồn vốn ngân sách huyện ủy thác qua NHCSXH tăng lên đáng kể. Tổng nguồn vốn tín dụng chính sách, nguồn vốn ngân sách của địa phương ủy thác để cho vay và huy động vốn của xã hội đã đạt được mức tăng trưởng cao hơn nhiều so với trước khi có Chỉ thị số 40-CT/TW. Tín dụng chính sách xã hội đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; là chính sách được triển khai rộng rãi nhất, đáp ứng một lượng lớn nhu cầu vốn cho người nghèo. Nhờ đó, số hộ nghèo trên địa bàn huyện đã giảm, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi “tín dụng đen”, thúc đẩy chuyển dịch phát triển kinh tế địa phương.

Tính đến ngày 30/8/2022, tổng nguồn vốn đạt 275 tỷ 801 triệu đồng, tăng 25 tỷ 958 triệu đồng so với năm 2021. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương 249 tỷ 194 triệu đồng; nguồn vốn huy động của các tổ chức, cá nhân 17 tỷ 872 triệu đồng, tăng 3 tỷ 249 triệu đồng so với năm 2021, đạt 217% kế hoạch tăng trưởng được giao; tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV 7 tỷ 267 triệu đồng, tăng 594 triệu đồng so với năm 2021, đạt 85% chỉ tiêu kế hoạch giao; nguồn vốn ngân sách địa phương 1 tỷ 378 triệu đồng, tăng 320 triệu đồng so với năm 2021, 107 % kế hoạch tăng trưởng được giao. Doanh số cho vay đạt 72 tỷ 283 triệu đồng với 1.258 lượt khách hàng vay vốn; doanh số thu nợ đạt 46 tỷ 553 triệu đồng. Đến 31/8/2021 có 4.731 hộ dư nợ, bình quân dư nợ đạt 58,2 triệu đồng/hộ; dư nợ  bình quân 16 tỷ 198 triệu đồng/xã. Tổng dư nợ cho vay 275 tỷ 372 triệu đồng, tawng tỷ 730 triệu đồng so với năm 2021, với 15 chương trình tín dụng đạt 73%  tỷ lệ tăng trưởng được giao; tỷ lệ thu lãi đạt 100 %/lãi phải thu.

Toàn huyện có 192 tổ TK&VV hoạt động trên địa bàn huyện. 100% tổ được ủy nhiệm thu lãi, thu tiền gửi tiết kiệm của các tổ viên; chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV ngày càng được nâng lên với 181 tổ xếp loại tốt chiếm 94,5%, số Tổ TK&VV hoat động khá 6 tổ chiếm 3 %; Tổ TK&VV hoạt động trung bình 4 tổ chiếm 2 %. Tổ hoạt động yếu 01 tổ chiếm tỷ lệ 0,5%. Hoạt động của các Tổ TK&VV đã và đang phát huy hiệu quả tích cực trong thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội.

           Trong 8 tháng năm 2021, tạo việc làm cho hơn 180 lao động nông thôn, hỗ trợ chi phí cho 11 lao động đi xuất khẩu lao động có thời hạn ở nước ngoài; giúp 01 học sinh, sinh viên con hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn có điều kiện theo học các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, 32 học sinh sinh viên mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập; xây dựng 104 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường; xây dựng hơn 200 ngôi nhà cho hộ nghèo; hỗ trợ hộ nghèo cận nghèo chăn nuôi trâu bò để lấy sức cày kéo kết hợp sinh sản, mua sắm máy móc nông cụ để phục vụ sản xuất, góp phần giảm hộ nghèo, thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Từ nguồn vốn của NHCHXH, nhiều hộ mạnh dạn phát triển kinh tế gia đình, mang lại hiệu quả kinh tế, góp phần xóa đói, giảm nghèo. Gia đình Chị Hoàng Mùi Ghển – Xóm Thượng Thác (Tam Kim) được vay vốn của NHCSXH huyện, gia đình Chị Ghển thuộc hộ cận nghèo của xã. Năm 2014 được vay 50 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo đầu tư chăn nuôi trâu bò sinh sản. Nhờ chăm chỉ làm ăn, gia đình đã trả xong nợ và thoát nghèo. Cuộc sống dần ổn định, gia đình chị càng có thêm động lực, quyết tâm vươn lên bằng chính sức lao động của mình. Đến năm 2019, gia đình chị mạnh dạn vay thêm số tiền 85 triệu đồng từ  nguốn vốn từ nguồn vốn quốc gia giải quyết việc làm duy trì và mở rộng việc làm tiếp tục đầu tư chăn nuôi trâu sinh sản. Hiện nay, gia đình chị có 8 con trâu, đã có cuộc sống đầy đủ hơn.

Kiểm tra vốn vay tại Hộ gia đình Chị Hoàng Mùi Ghển,

 Xóm Thượng Thác (Tam Kim)

          Không chỉ gia đình chị Ghển mà nhiều gia đình khó khăn khác trên địa bàn huyện Nguyên Bình cũng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của NHCSXH như: gia đình Anh Bàn Văn Quyền  - Xóm Nà Chẵn, xã Hoa Thám, năm 2019 được vay 50 triệu đồng chương trình hộ cận nghèo để chăn nuôi trâu sinh sản và trồng quế; hộ gia đình chị Phùng Mùi Pham - Hội viên Chi hội phụ nữ xóm Phúng Láng, xã Phan Thanh  được vay 50 triệu đồng để trồng cây Dong Giềng và chăn nuôi. Các hộ được vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, từ đó thoát nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

    Để nâng cao hiệu quả, năng lực quản lý nguồn vốn, Phòng Giao dịch NHCSXH huyện phối hợp với chính quyền địa phương duy trì hoạt động tại 17/17 điểm giao dịch xã/thị trấn, giúp tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ tín dụng CSXH đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ trách nhiệm đối với việc tổ chức thực hiện tín dụng CSXH, thường xuyên bám sát nội dung Chỉ thị số 40 trong chỉ đạo triển khai thực hiện tín dụng CSXH tại cơ sở, đưa nội dung này vào các thông báo kết luận, nghị quyết phiên họp thường kỳ, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt cần quan tâm thực hiện ở các cấp, ngành để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tín dụng CSXH trên địa bàn.

Gia đình Anh Bàn Văn Quyền  - Xóm Nà Chẵn, xã Hoa Thám

sử dụng vốn vay Trồng cây quế.

       Ngoài ra, hằng năm UBND huyện dành một phần ngân sách địa phương chuyển sang NHCSXH huyện để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, tổng nguồn vốn 1,420 triệu đồng, tăng 1.420 triệu đồng so với thời điểm mới thành lập. Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị, đoàn thể và chính quyền các cấp đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong việc thực hiện tín dụng chính sách, nhất là trong việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, công tác phối hợp giữa chính quyền các địa phương, tổ chức nhận ủy thác vốn chính sách và Ngân hàng CSXH huyện cũng được triển khai chặt chẽ, bài bản từ việc hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến kỳ hạn; hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả; cho đến xây dựng và nhân rộng các mô hình SXKD điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

          Ông Lương Thanh Hiếu -  Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội, các cấp ủy, chính quyền huyện Nguyên Bình đã nhận thức rõ hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội. Cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt từ chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện tín dụng chính sách xã hội, tạo sự thống nhất, đồng thuận toàn xã hội trong thực hiện các chủ trương, chính sách, các mục tiêu của Đảng và Nhà nước về giảm nghèo, phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kiểm tra sử dụng vốn vay tại Xã Hoa Thám (Nguyên Bình)

          Từ năm 2015 đến nay, Ban đại diện  kiểm tra, giám sát hơn 750 lượt điểm giao dịch, 750 lượt xã, 760  lượt tổ TK&VV và hơn 3.850 lượt hộ vay vốn, những tồn tại, vướng mắc tại cơ sở đều được xem xét giải quyết kịp thời. Nhờ đó, nguồn vốn cho vay trên địa bàn huyện không ngừng tăng trưởng, đáp ứng nhu cầu vay vốn của người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

          Qua 08 năm thực hiện đã khẳng định, Chỉ thị số 40-CT/TW đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân và ngày càng đi vào cuộc sống, là một trong những đòn bẩy kinh tế góp phần phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, các mục tiêu, nhiệm vụ của Nhà nước đề ra về giảm nghèo, tạo việc làm, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố thêm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước./.

 

                                                                                                                     Nông Uyên

                                                                                                        Trung tâm VH&TT Nguyên Bình

 

 

 

 

 

 

Tin tức
Thống kê truy cập
  • Đang online: 17
  • Hôm nay: 233
  • Trong tuần: 2 574
Đăng nhập