Tổng số: 296
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
4580/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành Quy định tiêu chí đánh giá, chấm điểm của các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2022
Lượt xem: 0
01/12/2022
253/KH-UBND Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
30/11/2022
255/KH-UBND Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023
Lượt xem: 0
30/11/2022
254/KH - UBND Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
30/11/2022
2499/CT - UBND Chỉ thị Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương và mạnh cải cách hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước huyện Nguyên Bìn
Lượt xem: 0
30/11/2022
252/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện đề án " Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ" giai đoạn II (2022-2027) trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
28/11/2022
927/BC-UBND Báo cáo Kết quả xử lý khắc phục tồn tại, hạn chế theo thông báo kết quả kiểm tra Công tác cải cách hành chính năm 2022 của đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
23/11/2022
19/NQ - HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 vốn ngân sách địa phương( lần 4).
Lượt xem: 0
21/11/2022
18/NQ - HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình( lần 4)
Lượt xem: 0
21/11/2022
17/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển năm 2022 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
21/11/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành