Tổng số: 280
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
1919/UBND-NV thựchiện các quy định về công nhận, đánh giá PVAH, HQAD sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác khen thưởng cuối năm
Lượt xem: 0
20/09/2022
08/2022/QĐ-UBND Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
13/09/2022
13/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 vốn ngân sách địa phương( lần 3)
Lượt xem: 0
08/09/2022
14/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình( lần 3)
Lượt xem: 0
08/09/2022
15/NQ-HĐND Nghị quyết Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -202
Lượt xem: 0
07/09/2022
16/NQ-HĐND Nghị quyết Bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
07/09/2022
185/KH-UBND Kế hoạch vận động Quỹ khuyến học năm 2022
Lượt xem: 0
31/08/2022
189/KH-UBND Kế hoạch tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
27/08/2022
658/BC-UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2022
Lượt xem: 0
22/08/2022
177/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
16/08/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành