Tổng số: 136
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
39/BC - UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
13/01/2023
89/QĐ - UBND Quyết định về việc phê duyệt danh mục quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
10/01/2023
02/BC-UBND Báo cáo kết quả công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện Nguyên Bình năm 2022
Lượt xem: 0
04/01/2023
5222/QĐ - UBND Quyết định Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
26/12/2022
1042/BC - UBND Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
25/12/2022
21/NQ - HĐND Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên UBND huyện Nguyên Bình khóa XX nhiệm kỳ 2021 -2026
Lượt xem: 0
16/12/2022
1019/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hoá công vụ năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
16/12/2022
1008/Bc - UBND Báo cáo kết quả thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Lượt xem: 0
14/12/2022
261/KH-UBND Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước,phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm 2023
Lượt xem: 0
13/12/2022
988/BC - UBND Báo cáo Kết quả thực hiện Công tác Cải cách hành chính năm 2022 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
07/12/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành