Tổng số: 80
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
15/KH-UBND Kế hoạch phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2023
Lượt xem: 0
14/01/2023
16/KH-UBND Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình " Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030" trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
14/01/2023
17/KH-UBND Kế hoạch thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
14/01/2023
12/Kh - UBND Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã năm 2023
Lượt xem: 0
11/01/2023
06/KH - UBND Kế hoạch tuyên truyền công tác Cải cách hành chính năm 2023 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
06/01/2023
07/KH - UBND Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023
Lượt xem: 0
06/01/2023
08/KH - UBND Kế hoạch phát động thi đua cải cách hành chính nhà nước huyện Nguyên Bình năm 2023
Lượt xem: 0
06/01/2023
05/KH - UBND Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023
Lượt xem: 0
05/01/2023
04/KH-UBND Kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I năm 2023
Lượt xem: 0
04/01/2023
272/KH-UBND Phương án phối hợp ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
30/12/2022
12345678
Cơ quan ban hành