Tổng số: 226
Số hiệu văn bảnTrích yếuNgày ban hành
927/BC-UBND Báo cáo Kết quả xử lý khắc phục tồn tại, hạn chế theo thông báo kết quả kiểm tra Công tác cải cách hành chính năm 2022 của đoàn kiểm tra công tác Cải cách hành chính tỉnh Cao Bằng
Lượt xem: 0
23/11/2022
19/NQ - HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 -2025 vốn ngân sách địa phương( lần 4).
Lượt xem: 0
21/11/2022
18/NQ - HĐND Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022 huyện Nguyên Bình( lần 4)
Lượt xem: 0
21/11/2022
17/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư phát triển năm 2022 huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
21/11/2022
1919/UBND-NV thựchiện các quy định về công nhận, đánh giá PVAH, HQAD sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học phục vụ công tác khen thưởng cuối năm
Lượt xem: 0
20/09/2022
189/KH-UBND Kế hoạch tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn huyện Nguyên Bình
Lượt xem: 0
27/08/2022
172/KH-UBND KẾ HOẠCH Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn huyện năm 2022
Lượt xem: 0
05/08/2022
521/BC-UBND Báo cáo Kết quả triển khai thực hiện các phong trào thi đua, các chủ trương,chính sách pháp luật về thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022
Lượt xem: 0
04/07/2022
513/BC-UBND Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội tháng 6, 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Lượt xem: 0
30/06/2022
02/NQ-HĐND NQ Điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn Ngấn sách địa phương
Lượt xem: 1
22/03/2022
12345678910...
Cơ quan ban hành