Tập huấn “Nâng cao nhận thức về CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng”

          Ngày 16/8/2018, UBND huyện Nguyên Bình phối hợp với Ban Quản lý Công viên địa chất Non nước Cao Bằng tổ chức tập huấn “Nâng cao nhận thức về CVĐC Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng” cho lãnh đạo và chuyên viên các phòng, ban, nghành, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Rừng trần Hưng Đạo, chủ cơ sở lưu trú, dịch vụ trên địa bàn, trưởng xóm, bí thư đoàn thanh niên của các xóm thuộc các xã có điểm du lịch trong vùng Công viên địa chất.

          Tại Hội nghị các đồng chí được Báo cáo viên của tỉnh truyền đạt những nội dung: Quá trình xây dựng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Di sản trong vùng Công viên địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước Cao Bằng; Chương trình số 10, ngày 29/4/2016 của Tỉnh ủy Cao Bằng Về Phát triển Du lịch giai đoạn (2016 - 2020); kết quả sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình phát triển du lịch, giai đoạn (2016 - 2020); Bộ quy tắc ứng xử văn minh du lịch và hướng dẫn vận dụng trong quá trình quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản; xúc tiến, quảng bá các điểm di sản địa chất, văn hóa, lịch sử thuộc tuyến du lịch trên địa bàn huyện Nguyên Bình.  

          Thông qua lớp tập huấn, nhằm đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đặc biệt là cộng đồng dân cư ở vùng du lịch cộng đồng, đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị của các điểm du lịch gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

                                                                                               Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình