Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm

            Ngày 20/8, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nguyên Bình tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện (20/08/1998 -20/08/2018).

            Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nguyên Bình thành lập ngày 20/8/1998. Qua 20 năm xây dựng và phát triển, Trung tâm có vị trí quan trọng trong công tác phát triển Đảng viên và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở.

            Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, hiện nay, cơ sở vật chất của trung tâm huyện khá khang trang, sạch đẹp, cơ bản đáp ứng nhu cầu cho hoạt động của đơn vị. Gồm 2 phòng học cho 140 học viên học tập, 1 nhà ăn phục vụ cho 100 người. Hiện tại Trung tâm có 1 trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời giữ chức vụ giám đốc trung tâm một phó giám đốc chuyên trách một giáo vụ - hành chính - thủ quỹ.  Trong những năm qua, Trung tâm có nhiều thế hệ lãnh đạo giảng viên, nhân viên gắn bó tâm huyết với công tác đào tạo bồi dưỡng, có trách nhiệm hoàn thành tốt kế hoạch hàng  năm đề ra. Hàng năm các thành viên Luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tham gia đi thực tế học tập kinh nghiệm giảng dạy lý luận chính trị ở một số địa phương tỉnh bạn.

            Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã chủ động xây dựng kế hoạch và phối hợp tổ chức mở được trên 456 lớp đào tạo bồi dưỡng với 27.269 lượt cán bộ Đảng viên tham gia học tập, đào tạo, bồi dưỡng về trình độ sơ cấp lý luận chính trị hành chính. Tìm hiểu các nghị quyết, chỉ thị kiến thức nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng, chính quyền, quản lý nhà nước. Học tập lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp đảng đảng viên mới. Nghiệp vụ công tác đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở. Từ năm 2006 đến nay, Trung tâm cũng đã tổ chức được 84 hội nghị Báo cáo viên, với 4.704 lượt đại biểu tham dự nghe thông tin về tình hình thời sự, chính sách pháp luật của nhà nước. 

            Các học viên sau khi được học tập bồi dưỡng tại Trung tâm, đã phát huy và áp dụng tốt những kiến thức đã học hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao nhiều đồng chí trưởng thành được đề bạt giữa các vị trí lãnh đạo cấp huyện cấp cơ sở. Những thành tích đạt được trong 20 năm qua, trung tâm đã nhiều năm liền được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen, tập thể lao động tiên tiến và nhiều cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và danh hiệu lao động tiên tiến.

            Tại buổi lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng cho 1 tập thể và 5 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức các cấp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị./.

- Các cá nhân được nhận giấy khen có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu tổ chức các cấp đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị.

- Nguyên lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ Trung tâm được nhận quà của Trung tâm bồi dưỡng chí trị huyện.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình