Ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Chiều 20/8/2018, UBND  huyện Nguyên Bình và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Hội liên Hiệp Phụ nữ huyện đã ký kết chương trình phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

​          Theo nội dung ký kết, UBND huyện và Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ huyện cùng phối hợp thực hiện các nội dung: Vận động các nguồn lực hỗ trợ và vận động toàn dân tích cực tham gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tổ chức giám sát và phản biện xã hội về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị ; Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về An toàn giao thông trong “Phong trào thi đua đảm bảo trật tự An toàn giao thông" giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông; Phối hợp thực hiện Chương trình "Vòng tay nhân ái chia sẻ nỗi đau tai nạn giao thông"; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên kịp thời phụ nữ và trẻ em bị tai nạn giao thông. Phát hiện, biểu dương, giới thiệu gương người tốt, việc tốt; phê phán các hành vi cá nhân vi phạm an toàn giao thông; xây dựng và nhân rộng các mô hình tiên tiến về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

​          Các cơ quan của huyện có liên quan có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, Hội liên hiệp phụ nữ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên xây dựng và nhân rộng mô hình, giới thiệu cách làm hay, phát huy nội lực để tạo sức lan tỏa trên địa bàn huyện về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị.

Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình .