Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng

          Chiều ngày 15/10/2018, Huyện ủy Nguyên Bình tổ chức tọa đàm kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10 - 1948 - 16/10/2018) và 88 năm ngày truyền thống các cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy.

          Phát huy truyền thống của ngành Kiểm tra Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyên Bình luôn thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy và Huyện ủy; đồng thời luôn thể hiện được tư tưởng chỉ đạo trong hoạt động công tác kiểm tra, giám sát là: “Chủ động, chiến đấu, giáo dục, hiệu quả” với phương châm xử lý: “Công minh, chính xác, kịp thời”. Từ năm 2008 đến nay, cấp ủy các cấp đã kiểm tra, giám sát được 1.888 đảng viên và 293 tổ chức đảng; Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 132 tổ chức đảng việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp và UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 01 tổ chức đảng với hình thức khiển trách và 87 đảng viên, trong đó: khiển trách 59 trường hợp, cảnh cáo 21 trường hợp, cách chức 03 trường hợp và khai trừ 04 trường hợp.

          Với những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Nguyên Bình đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen.

          Tại lễ tọa đàm, lãnh đạo huyện đã tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban kiểm tra Trung ương cho  03 đồng chí;  01 đồng chí được tặng kỷ niệm chương Ban dân vận trung ương.

 

Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình