Đoàn giám sát tỉnh đến làm việc tại huyện Nguyên Bình

          Ngày 17/10 Đoàn giám sát tỉnh đến làm việc tại huyện Nguyên Bình về việc nắm tình hình triển khai thực hiện Luật thanh niên và Chương trình phát triển Thanh Niên của huyện, giai đoạn 2011 - 2020.

          Thực hiện Luật thanh niên và phát triển thanh niên, từ năm 2016 đến thời điểm này Ủy ban nhân dân Huyện Chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp với Huyện đoàn thanh niên, xây dựng kế hoạch và thực hiện tuyên truyền triển khai các văn bản Luật được ban hành và có hiệu lực cho thanh, thiếu niên và nhân dân trong toàn huyện được 267 cuộc cho 6.972 lượt người tham dự. Mở được 87 lớp đào tạo nghề với 3.543 doàn viên tham gia. Các cấp bộ đoàn toàn huyện, kết hợp với các cơ quan chức năng hướng nghiệp cho 3.825 lượt đoàn viên. Đào tạo nghề, giới thiệu việc làm 836 đoàn viên thanh niên. Trên địa bàn huyện có 86 tập thể và cá nhân được công nhận là "Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác".

          Kết luận tại buổi làm việc các đồng chí trong Đoàn giám sát của tỉnh, đánh giá cao kết quả đạt được của Đoàn thanh niên huyện Nguyên Bình.

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình