Hội đồng nhân dân huyện Đánh giá kết quả Hoạt động 9 tháng đầu năm 2018

          Ngày 23/10 Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả Hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2018. Đồng chí Đinh Ngọc Lang - Phó Bí Thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện chủ trì hội nghị.

          Trong 9 tháng đầu năm, hoạt động của Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã, thị trấn, thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ. Đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt tại cơ sở về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chủ trương của Huyện ủy, về thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

          Thành lập đoàn, giám sát trực tiếp được 4 cuộc, về những nội dung: bình xét hộ nghèo, cận nghèo, cứu đói giáp hạt. Cấp phát tiền gạo cứu đói tết tại 2 xã Quang Thành, Mai Long; xây dựng nông thôn mới tại xã Minh Thanh; thực hiện chính sách và pháp luật bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em tại xã Tam Kim và Ủy ban nhân dân huyện. Qua cuộc khảo sát, đoàn ghi nhận,tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cơ sở để phản ánh đến các cơ quan có chức năng giải quyết theo thẩm quyền. Kết hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, tổ chức cho các tổ đại biểu tiếp xúc cử tri được 2 đợt tại 20 đơn vị với gần 1.000 cử tri tham dự. Sau kỳ họp thứ 6 và thứ 7, tổng hợp được gần 90 ý kiến kiến nghị về những khó khăn đề xuất tại cơ sở để gửi các cơ quan liên quan xem xét giải quyết.

          Trọng tâm 3 tháng cuối năm 2018, Hội đồng nhân dân huyện, chỉ đạo giám sát các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt công tác tiếp công dân; phối hợp với ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện tổ chức cho các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân huyện.

 

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT – TH Nguyên Bình