Hội nghị tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng

                 Ngày 25/10/2018, Vụ địa phương I - Uỷ ban dân tộc phối hợp với Ban dân tộc tỉnh, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị tuyên truyền về bảo vệ và phát triển rừng năm 2018 tại xã Thành Công (Nguyên Bình). Dự hội nghị tuyên truyền có đồng chí Nguyễn Quang Đức - Vụ trưởng, Vụ địa phương I - Uỷ ban dân tộc; Lãnh đạo ban dân tộc tỉnh, UBND huyện và 192 bà con nhân dân của 16 xóm thuộc xã Thành Công (Nguyên Bình).

          Hội nghị đã tuyên truyền, phổ biến Luật bảo vệ và phát triển rừng, các chủ trương đường lối, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước gắn với bảo vệ và phát triển rừng; Tuyên truyền đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng gắn với chính sách giảm nghèo nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong việc xây dựng nông thôn mới; Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phong tục tập quán thôn, bản, xã về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng; Giải pháp công tác quản lý, bảo vệ rừng thông qua cộng đồng thôn, bản; đánh giá chính sách khoán bảo vệ rừng; công tác bảo vệ rừng. 

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Đức - Vụ trưởng Vụ địa phương I - Uỷ ban dân tộc nhấn mạnh, đây là những nội dung quan trọng, có ý nghĩa thiết thực đối với đồng bào DTTS tại địa phương. Các nội dung chuyên đề sẽ giúp người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số trong lực vực bảo vệ và phát triển rừng. Ngăn chặn và xử lý kịp thời tình trạng phá rừng, đốt rừng, khai thác lâm sản trái phép...

 

 

                                                                                             Nông Tuấn -    Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình