Tổng kết và trao giải cuộc thi " Chúng em sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì một trái đất xanh"

       

          Ngày 26/10/2018, Công ty Điện lực Cao Bằng phối hợp với Sở giáo dục và đào tạo tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi " Chúng em sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì một trái đất xanh" tại trường THCS thị trấn huyện Nguyên Bình. Tham dự có lãnh đạo Công ty điện lực Cao Bằng; Sở giáo dục và  đào tạo;  Sở Công thương; lãnh đạo huyện Nguyên Bình.

          Cuộc thi được thực hiện tại 20 trường THCS trên địa bàn huyện Nguyên Bình với 2.453 học sinh dự thi dưới hình thức trả lời trực tiếp trên đề thi in sẵn 30 câu hỏi trắc nghiệm có nội dung sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; 1 câu tự luận nêu những suy nghĩ của các em về vấn đề  môi trường đang sống hiện nay và kêu gọi mọi người cùng nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

          Cuộc thi "Chúng em sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả vì một Trái đất xanh" nhằm đa dạng hoá các hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, tạo sân chơi, giúp học sinh tăng cường sự hiểu biết về kiến thức sử dụng điện an toàn, tiết kiện và hiệu quả, từ đó có những hành động thiết thực góp phần bảo vệ môi trường, bảo vệ Trái đất. 

          Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho 98 học sinh đoạt giải, trong đó có 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba và 92 giải khuyến khích.

                                                                                    

 

                                                                                              Nông Tuấn -   Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình