Đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với nhân dân

          Ngày 29/10/2018, huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện với nhân dân thị trấn Nguyên Bình. Tham dự còn có lãnh đạo các ban, ngành của huyện cùng hơn 60 đại biểu đại diện nhân dân trên địa bàn thị trấn Nguyên Bình.

          Hội nghị đối thoại nhằm phát huy dân chủ, quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

          Trong không khí thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đã có 11 ý kiến được phát biểu tại buổi đối thoại. Các ý kiến đề nghị đều là những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của bà con nhân dân như sản xuất nông lâm nghiệp, giao thông, thủy lợi; tài nguyên môi trường, việc làm, thu nhập, các chế độ chính sách; đầu tư xây dựng đường, điện. Trong đó, có một số vấn đề nổi cộm, bức xúc như: Quy hoạch lại đô thị, thị trấn Nguyên Bình; Bố trí sắp xếp lại khu vực buôn bán tại chợ trung tâm huyện; Cần sớm giải quyết 50 lô đất bờ sông cho nhân dân; Bố trí việc làm cho những con em học song phổ thông, chuyên nghiệp không có Việc làm; Việc xử lý bãi rác Cốc Tắm và việc thu gom rác thải gặp nhiều khó khăn;  Cấp vòi nước và kéo đường điện cho một số hộ dân xóm Cốc Tắm; Việc thực hiện mô hình sản xuất hàng hóa còn gặp nhiều khó khăn; Ưu tiên cho các Doanh nghiệp tại địa phương về thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn huyện; Phê duyệt khu nghĩa trang tổ dân phố 4; Bố trí nguồn vốn làm đường lên xóm Khuổi Khiếu cho nhân dân.

          Cũng tại buổi đối thoại, các đồng chí lãnh đạo huyện đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến đề xuất của người dân. Đối với những nội dung người dân trao đổi phản ánh thuộc thẩm quyền của huyện, đã được đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các các phòng ban chuyên môn liên quan làm rõ, trả lời cụ thể xác đáng ngay tại cuộc đối thoại. Đối với những vấn đề cần phải có thời gian xác minh, làm rõ đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn của UBND huyện nghiên cứu, giải quyết đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

          Thông qua đối thoại sẽ giúp Huyện ủy, HĐND, UBND huyện nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề còn vướng mắc, phát sinh; tuyên truyền, giải thích để nhân dân hiểu rõ và nhận thức đầy đủ hơn về chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân về thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

 

 

                                                                                             Nông Tuấn -    Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình