Ngày hội đại đoàn kết tại xóm Xí Thầu (Vũ Nông)

          Ngày 8/11/2018, Bà con xóm Xí Thầu, xã Vũ Nông, huyện Nguyên Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2018). 

          Xóm Xí Thầu có 23 hộ, 105 nhân khẩu. Năm 2018, xóm có 18 hộ nghèo, 02 hộ cận nghèo.  Bà con chủ yếu sản xuất nông nghiệp, cây trồng chính bà con là chủ yếu là cây Ngô với diện tích gieo trồng 20,06ha, năng suất đạt 32,5 tạ/ha. Xóm có 120 con trâu bò, 200 con gia cầm. 98% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh;98% số hộ được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật; đóng góp 430 ngày công lao động làm đường bê tông xóm. Năm 2018, có 21/23 hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa", 07/23 hộ gia đình đạt gia đình văn hoá tiêu biểu. Nhân dân trong xóm chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chấp hành đúng, đầy đủ hương ước, quy ước xóm tích cực tham gia các quỹ nhân đạo, từ thiện do cấp trên phát động.

          Nhân dịp này, lãnh đạo huyện, xã tặng quà cho xóm và 01 người uy tín tiêu biểu. 

Ảnh: Lãnh đạo huyện, xã tặng quà cho xóm và 01 người uy tín tiêu biểu. 

                                                                                              Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình