Xóm Vũ ngược xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

        Ngày 11/11 khu dân cư Xóm Vũ ngược xã Minh Thanh huyện Nguyên Bình tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là khu dân cư 15 năm liên tục đạt làng văn hóa. 
        Xóm Vũ Ngược xã Minh Thanh có 62 hộ, 273 nhân khẩu. Với 4 dân tộc: Tày, Nùng, Dao, Kinh cùng sinh sống. Thực hiện chủ trương của Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước, năm 2018 bà con nhân dân xóm cùng nhau đoàn kết phát triển kinh tế. 
        Tích cực đưa các loại giống ngô, lúa và các loại cây rau màu năng suất cao vào sản xuất. Đưa sản lượng lương thực cây có hạt đạt 127 tấn. Có nhiều hộ trồng 700 đến 900 trụ cây thanh long. Thực hiện tiêm phòng gia súc, gia cầm đạt 85%. Trong xóm có 2 hàng tạp hóa. Thu nhập bình quân đầu người hiện nay ước đạt 25 triệu đồng/người/năm. Xóm còn 11 hộ nghèo và cận nghèo. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, bê tông được trên 450 mét đường giao thông ngõ xóm bà con góp trên 500 ngày công lao động. Đặc biệt có gia đình bà mã Thị Tiên ủng hộ vật liệu và quỹ xây dựng nông thôn mới tổng trị giá gần 3 triệu đồng.   Hiện nay xóm có 75% gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh. Thông qua các phong trào hoạt động xóm có 55/63 gia đình đạt văn hóa, trong đó có 2 gia đình đạt văn hóa tiêu biểu. 
      Trong ngày Đại đoàn kết ôn lại Ngày truyền thống mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam. 2 gia đình văn hóa tiêu biểu được nhận quà của xóm. Lãnh đạo Huyện ủy tặng 1 thùng quà và 1 triệu đồng trao tặng cho xóm từ nguồn Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện. 

Ảnh: Lãnh đạo Huyện ủy tặng  quà  cho xóm

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn
Đài TT - TH Nguyên Bình