Tập huấn già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 7/12 Hội người cao tuổi tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn Chuyên đề về già hóa dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại huyện Nguyên Bình. 

Ảnh : Các đại biểu tham dự buổi tập huấn
Có 35 học viên tham gia học tập là Ban đại diện Hội người cao của huyện, Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch và Chi hội trưởng người cao tuổi của 10 xã, thị trấn gồm: thị trấn Nguyên Bình, thị trấn Tĩnh Túc, Thể Dục, Minh Thanh, Thái Học, Bắc Hợp, Yên Lạc, Minh Tâm, Hoa Thám, Tam Kim. Trong thời gian 1 buổi, học viên được nghe Hội người cao tuổi tỉnh và Trung tâm dân số huyện truyền đạt về: Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới; những điều cần biết về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; một số thông tin về già hóa Dân số và chính sách người cao tuổi; Thông tư số 21/2011/TT của Bộ tài chính, ngày 18/2/2011 quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú. Chúc thọ mừng thọ và biểu dương khen thưởng người cao tuổi. 
Thông qua Hội nghị tập huấn, nhằm trang bị thêm kỹ năng tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi. Phương pháp chăm sóc và chế độ sinh hoạt để giúp người cao tuổi sống khỏe, sống có ích. Vận động con, cháu xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ hạnh phúc. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội người cao tuổi tại cơ sở./. 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn 
Đài TT – TH Nguyên Bình