Chuyên đề kỹ năng truyền thông tảo hôn hôn nhân cận huyết thống

       Ngày 17/12, Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị Chuyên đề: kỹ năng truyền thông tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và kỹ năng sống cho vị thành niên và cộng tác viên dân số kế hoạch hóa gia đình.
       Từ năm 2013 đến thời điểm này, huyện Nguyên Bình có 92 cặp tảo hôn (kết hôn sớm), độ tuổi từ 14 đến 17 tuổi. Tập trung nhiều nhất tại các xã: Ca Thành 16 cặp, Thái Học, Hưng Đạo, Phan Thanh mỗi xã có 5 cặp. Tình trạng tảo hôn năm sau giảm hơn năm trước. Từ 23 cặp năm 2013 đến năm 2018 có 4 cặp. 
       Để thực hiện tốt hơn giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết thống. Tại đây, 207 cộng tác viên dân số tại 20/20 xã, thị trấn của huyện tham gia học tập: thế nào là tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; hệ lụy tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống đối với chất lượng dân số, cá nhân, gia đình, xã hội; một số giải pháp giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số; nhận biết những thay đổi ở độ tuổi vị thành niên; các nguy cơ hay gặp ở tuổi vị thành niên; một số kỹ năng sống, cho vị thành niên. 

Ảnh: các học viên tham gia học tập

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn
Đài TT - TH Nguyên Bình