Huyện ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019

         Ngày 10/1/2019, Huyện ủy Nguyên Bình tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, chính quyền năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

          Năm 2018, huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện có hiệu quả các nội dung chương trình kế hoạch công tác, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn ngay từ đầu năm. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 19.543,4 tấn đạt 103,9%; Giá trị sản xuất nông nghiệp 33,49ha/năm đạt 104,7%; Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 16.713 triệu đồng đạt 114,5%; Tính đến ngày 12/12/2018 giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 56.390,95 triệu đồng đạt 78,19% dự toán giao; Một số mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp bước đầu đã hình thành chuỗi giá trị, liên kết "4 nhà", công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được quan tâm chỉ đạo, công tác tiêm phòng cho đàn gia súc cơ bản đạt chỉ tiêu. Đầu năm xảy ra rét đậm, rét hại làm chết 441 con; Tổng đàn gia súc, gia cầm so với nghị quyết: đàn trâu đạt 110%, đàn bò 99,2%, lợn 155,9%, gia cầm 181,7%. Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện huy động được 83.391,55 triệu đồng và 512 ngày công lao động thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Minh Tâm tiếp tục duy trì 19 tiêu chí, xã Minh Thanh đạt 19/19 tiêu chí đạt 100% chỉ tiêu Nghị quyết, các xã Tam Kim, Lang Môn, Bắc Hợp bình quân đạt 0,7 tiêu chí/xã, đạt 35% chỉ tiêu Nghị quyết; các xã còn lại đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí. Ngoài ra, thường xuyên tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - xã hội luôn được quan tâm triển khai đúng quy định; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được tập trung chỉ đạo thực hiện: tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, quốc phòng an ninh được giữ vững.

          Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, trong năm mở được 03 lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng/ 215 học viên, kết nạp mới 171 đảng viên, đạt 142,5% chỉ tiêu Nghị quyết, chuyển Đảng chính thức 158 đồng chí, làm thẻ Đảng viên 207 thẻ, tặng Huy hiệu Đảng 86 đồng chí. Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 19 cuộc/29 tổ chức Đảng trực thuộc, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật 04 đảng viên với các hình thức: 02 đảng viên khiển trách, 02 đảng viên khai trừ. Hội nghị đã tiến hành lấy phiếu đánh giá chất lượng tập thể Ban chấp hành Đảng bộ huyện khoá XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) và lấy phiếu tín nhiệm Ủy viên Ban thường Vụ Huyện ủy năm 2018.

          Năm 2019, huyện Nguyên Bình phấn đấu Tổng sản lượng lương thực cây có hạt 19.200 tấn; giá trị sản phẩm thu hoạch trên một ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 34 triệu đồng/ha; Thành lập mới 01 hợp tác xã; Thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 18.216 triệu đồng; Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4%/năm trở lên; Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên tổng số lao động đạt 20%; xã Minh Tâm, Minh Thanh giữ vững và nâng cao chất lượng 19/19 tiêu chí, 16 xã còn lại giữ vững không còn xã nào dưới 05 tiêu chí, đạt bình quân 8,18 tiêu chí/xã; Duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 64%; Phấn đấu tổ chức cơ sở đảng tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh đạt 50%, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Phấn đấu đạt trên 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm Vụ; Kết nạp mới 120 đảng viên, duy trì củng cố, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

          Nhân dịp này, Bí thư Huyện ủy tặng giấy khen cho 07 tập thể đạt trong sạch vững mạnh, 01 tập thể đạt danh hiệu tiêu biểu 5 năm liền, 05 cá nhân Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền; Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 70 cá nhân và  20 tập thể; tặng giấy khen Danh hiệu lao động tiên tiến cho 138 cá nhân và 26 tập thể; Tặng giấy khen chiến sĩ thi đua cơ sở cho 17 cá nhân.

Ảnh: Bí thư huyện ủy tặng giấy khen cho 07 tập thể đạt trong sạch vững mạnh.

                                                                                                    

                                                                                                    Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình