Mặt trận tổ quốc hội nghị lần thứ 13 khóa XIII

          Ngày 16/1, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị lần thứ 13 khóa XIII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Nhằm đánh giá những kết quả đạt được công tác Mặt trận năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019.

          Năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở, phối hợp với các tổ chức thành viên, các phòng, ban, ngành, chức năng tuyên truyền nhân dân hiến đất xây dựng đường giao thông, mương thủy lợi được gần 7.900m2 và gần 10.270 ngày công lao động, trên 150 triệu đồng làm đường giao thông, nhà văn hóa xóm. Trong năm, tổ chức được 167 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 5.800 cử tri tham dự và thu được 819 ý kiến. Trong "Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư", có 77 suất quà trao tặng cho người dân tại xã Tam Kim trị giá gần 62 triệu đồng và 208 xuất quà cho người uy tín tiêu biểu trên địa bàn huyện, trị giá trên 83 triệu đồng. Quan tâm hỗ trợ làm 8 nhà đại đoàn kết cho các gia đình đặc biệt khó khăn, tổng số tiền 130 triệu đồng.  Năm 2018, huyện có 7.364 gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 83%, 138 khu dân cư văn hóa đạt 66%.

          Tại hội nghị, thông báo tóm tắt kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện và tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019. Thông qua đề án nhân sự Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện khóa XIV nhiệm kỳ 2019 - 2024.

          Dịp này, 5 cá nhân được nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc"  của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam. Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện tặng giấy khen cho 8 tập thể và 5 cá nhân, có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2018.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình