Ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc

:        

          Ngày 22/2/2019, Trường THPT Nguyên Bình (Nguyên Bình) tổ chức ngoại khóa tuyên truyền 3 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc và Công viên địa chất non nước Cao Bằng.

          Với hình thức thi Hiểu biết theo hình thức tự luận, 100 em học sinh đến từ khối 10 - 12  trải qua 03 vòng thi, trả lời các câu hỏi trong vòng 10 giây, học sinh nào trả lời đúng câu hỏi ở lại sàn thi đấu,  trả lời sai rời sàn thi đấu.Vòng I, gồm các câu hỏi kỹ năng sống và 3 văn kiện pháp lý về biên giới Việt Nam - Trung Quốc và công viên địa chất non nước Cao Bằng; Vòng II, các câu hỏi liên quan đến dân số, sức khỏe sinh sản vị thành niên, pháp luật. Vòng III, vòng đặc biệt gồm các câu hỏi kỹ năng sống và 3 văn kiện pháp lý về viên giới Việt Nam - Trung Quốc và công viên non nước Cao Bằng, với 01 thí sinh xuất sắc dự  thi và lựa chọn 1 trong 3 câu hỏi do ban tổ chức đưa ra, trả lời đùng trở thành người thắng cuộc. 

            Kết thúc buổi ngoại khoá, em Long Thu Nguyệt học sinh lớp 11 A đã xuất sắc vượt qua 100 bạn giành được giải nhất và em Lý Mùi Pham 11B giành được giải nhì. Qua buổi ngoại khóa nâng cao nhận thức cho Giáo viên, học sinh  về biên giới, lãnh thổ, tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc và  kiến thức, thông tin về các điểm di sản địa chất, văn hóa, các tuyến du lịch trên địa bàn tỉnh.

                                                                                             Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình