Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

          Trong 3 ngày, từ ngày 5 đến ngày 8/3/2019, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. (Lớp thứ nhất 2019) Dự hội nghị có đồng chí là Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của tỉnh, huyện; các đồng chí chuyên viên  Chi Cục Thống kê huyện, cùng các đồng chí Thường trực Ban chỉ đạo tổng điều tra và toàn thể các điều tra viên ở các xã, thị trấn.

          Tham gia hội nghị tập huấn, 60 học viên được giới thiệu chương trình tập huấn, các tài liệu và nội quy của lớp tập huấn; Phương án Tổng điều tra dân số và nhà ở; Vai trò nhiệm vụ của điều tra viên; Quy trình điều tra; Hướng dẫn cách ghi phiếu điều tra; Cách cài đặt chương trình và ghi phiếu trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh; Hướng dẫn sử dụng phiếu điện tử trong thu thập thông tin; Cách kiểm tra trực tuyến tại Trang Web điều hành. Thực hành kiểm tra số liệu trên Trang Web điều hành.

          Cuộc tổng điều tra sẽ được thực hiện vào ngày 1/4/2019. Thông qua lớp tập huấn nhằm trang bị thêm cho các điều tra viên ở cơ sở nắm bắt được các thông tin cụ thể cũng như phương thức thực hiện để cuộc tổng điều tra đạt kết quả tốt nhất.

 

                                                                                               Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình