Tập huấn triển khai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện về môi trường kinh doanh.

Ngày 8/3, Uỷ ban nhân dân huyện Nguyên Bình kết hợp với Ban quản lý dự án xây dựng và điều phối hoạt động Ban tư vấn chính sách tỉnh, tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện về môi trường kinh doanh.

Trong thời gian 1 buổi, Tiến sĩ Nguyễn Phương Bắc - Viện Trưởng Viện nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về: phương pháp thực hiện và bộ công cụ đánh giá thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã đang đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; phương pháp điều tra trực tuyến, kế hoạch triển khai; một vài quan điểm trong triển khai thực hiện môi trường kinh doanh tại địa phương. Trong đó có: hướng đi, thách thức trong thời gian tới, cách tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo Ủy ban nhân dân huyện, năm 2018 huyện đã có nhiều nỗ lực chỉ đạo điều hành, cải cách hành chính, thu hút đầu tư, tạo môi trường kinh doanh hướng tới tăng trưởng về kinh tế. Tuy nhiên huyện đứng ở vị trí 12/13 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Qua tập huấn lần này, nhằm: thúc đẩy cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở. Tạo thông tin từ các nhà đầu tư tham gia góp ý kiến nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Thu hút đầu tư phát triển doanh nghiệp. Hướng tới sự hài lòng doanh nghiệp và người dân./.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Tập huấn tại Ủy ban Nhân dân huyện Nguyên Bình.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

 Đài TT – TH Nguyên Bình