Tổng kết Khối giao ước thi đua số 5 năm học 2018 - 2019

Tại huyện Nguyên Bình, ngày 6/6, Phòng giáo dục và Đào tạo huyện (Trưởng khối giao ước thi đua số 5) tổ chức Hội nghị Tổng kết Khối giao ước thi đua số 5 năm học 2018 - 2019.

          Khối giao ước thi đua số 5 gồm 13/13 Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Năm học 2018 - 2019, Khối thi đua số 5 đã bám sát thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Bộ và của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh. Cụ thể hóa kế hoạch, xây dựng các tiêu chí phù hợp thực tiễn của ngành và đã đạt được nhiều hiệu quả tích cực trong các cuộc vận động, các phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dạy và học tại cơ sở.

          Các đơn vị đã chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, các chế độ chính sách đối với giáo viên và học sinh, các khoản ưu đãi trợ cấp luôn được các đơn vị thực hiện được kịp thời. 100% đơn vị quan tâm chú trọng đảm bảo cho học sinh các trường Phổ thông dân tộc bán trú có chỗ ở an toàn, đủ ăn, đủ mặc, đủ sách học. Công tác xã hội hóa giáo dục và đã huy động các nguồn lực xã hội được trên 23 tỷ 600 triệu đồng để phục vụ sự nghiệp giáo dục.

          Thông qua các phong trào thi đua, kết quả tổng điểm kiểm tra chéo của các đơn vị trong khối thi đua số 5 đa số đều đạt cao. Trong đó, đơn vị Phòng giáo dục huyện Quảng Uyên, Hà Quảng, Thành Phố đạt cao từ trên 271 điểm đến 283 điểm.

          Tại buổi tổng kết, các đơn vị đã cùng nhau thảo luận về những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các phong trào thi đua để nâng cao chất lượng dạy và học tại cơ sở. Đồng thời thống nhất đề nghị Bộ giáo dục và Đào tạo tặng: cờ thi đua cho Phòng Giáo dục huyện Nguyên Bình; Phòng giáo dục Thành phố, huyện Thạch an, huyện Hòa an đề nghị tặng bằng khen. Đối với 9 đơn vị gồm các huyện: Quảng Uyên, Hà Quảng, Trùng Khánh, Trà Lĩnh, Phục Hòa, Bảo Lạc, Thông Nông, Bảo Lâm Hạ Lang, đề nghị Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh tặng giấy khen.

 

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình