Đoàn công tác Uỷ Ban Trung Ương MTTQ Việt Nam khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị Quyết số 37 của Bộ Chính Trị khoá IX tại huyện Nguyên Bình

          Ngày 6/6/2019, Đoàn công tác Uỷ Ban Trung ương  MTTQ Việt Nam do đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương, Phó chủ tịch không chuyên trách; Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đến khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 37 - NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ chính trị khoá IX. Cùng đi với đoàn có lãnh đạo Ban dân tộc tỉnh, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. 

          Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37 - NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị, UBMTTQ Việt Nam huyện Nguyên Bình đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào cuộc sống và đạt được những kết quả quan trọng. Kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, tônge sản lượng lương thực đạt 20.000 tấn/năm; tổng đàn gia súc, gia cầm có trên 200.000 con; Thu nhập bình quân đầu người đạt 13,8 triệu đồng/ người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3 - 4%/năm; 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm xã; 17/20 xã có đường ô tô đến trung tâm xã được nhựa hoá hoặc bê tông; 202/210 xóm có đường trục giao thông đến trung tâm xóm, tỷ lệ 96,2%/tổng số xóm. Hệ thống kênh mương các loại với chiều dài trên 600 km, đáp ứng 60% năng lực và khả năng tưới tiêu trên tổng diện tích nông nghiệp của huyện. MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động hỗ trợ, giúp đỡ chăm lo cho người nghèo trên 3,5 tỷ đồng, hỗ trợ cho 121 gia đình nghèo đặc biệt khó khăn làm nhà Đại đoàn kết, hỗ trợ 22 nhà mái ấm tình thườn cho các tổ chức thành viên, hỗ trợ mua 68 con bò sinh sản, tặng trên 10 nghìn suất quà cho người nghèo; Vận động các tập thể, cá nhân ủng hộ Quỹ " Đền ơn đáp nghĩa" được trên 3 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng được 28 nhà tình nghĩa, tặng 152 sổ tiết kiệm; kịp thời hỗ trợ cho nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ, hoả hoạn với số tiền 312 triệu 500 nghìn đồng; Vận động, kêu gọi " Quỹ xây dựng nông thôn mới" của huyện 815 triệu đồng, xây dựng 02 nhà văn hoá, hỗ trợ làm nhà vệ sinh, lò đốt rác để xây dựng xã điểm Nông thôn mới của huyện. 100% khu dân cư có quy ước hương ước; 164/210 xóm có nhà văn hoá, 8/20 xã có nhà văm hoá xã, 82,50% số gia đình đạt văn hoá, 95% cơ quan đơn vị trường học đạt văn hoá; 18/18 xã đạt tiêu chí "An ninh trật tự xã hội". Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư, phát triển phù hợp với tăng trưởng kinh tế, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Chất lượng giáo dục - đào tạo, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân được nâng lên.. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả quan trọng; từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên cũng như hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có sự chuyển biến tích cực.

          Thay mặt đoàn công tác, đồng chí .....đã phát biểu ý kiến, ghi nhận những kết quả nổi bật mà  huyện đạt được sau 15 năm thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị. Đoàn công tác quan tâm ghi nhận những kiến nghị của huyện để đề xuất với trung ương, ban hành cơ chế chính sách mới, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục phát huy thành quả đạt được, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội đưa huyện nhà ngày càng phát triển./.

ẢNH: Đồng chí Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân Vận Trung Ương, Phó chủ tịch không chuyên trách; Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về dân tộc của Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

                                                                                                       Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình