Số người truy cập


Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật Quý IV

          Ngày 23/12/2016, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản pháp luật Quý IV năm 2016. Tham dự có 165 đồng chí là lãnh đạo thường trực UBND, UBMTTQ huyện; các thành viên Hội đồng Phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật; Báo cáo viên pháp luật cấp huyện; Đại diện lãnh đạo các Cơ quan, Ban, Nghành, Đoàn thể huyện. Cấp xã: Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch UBND; Công chức: Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng - Thống kê, Địa chính - Xây dựng, Trưởng hoặc phó Công an 20 xã thị trấn.

          Hội nghị đã triển khai các văn bản pháp luật như: Bộ luật dân sự năm 2015; Bộ luật Tố tụng Dân sự năm 2015; Luật Thống kê năm 2015; Nghị định số 46/2016/NĐ - CP ngày 26/5/2016 của chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Triển khai kế hoạch số 146 của UBND huyện Triển khai các văn bản pháp luật cấp huyện quý IV năm 2016.

          Sau hội nghị lãnh đạo huyện yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị  sẽ triển khai các văn bản đúng nội dung, có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đễ hiểu, đúng thời gian quy định ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; đồng thời, tổ chức tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của các luật bằng hình thức phù hợp đến đông đảo cán bộ, nhân dân. Qua đó nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật và nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân.

Ảnh: Các đại biểu đến dự hội nghị

 

                                                                                                      Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình