Số người truy cập


Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

 

            Ngày 13/1/2017 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Nguyên Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ 9 (mở rộng) nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2016 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2016. Hội nghị có lãnh đạo phó chánh văn phòng tỉnh ủy, ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện, ủy viên ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII. lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của huyện. Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc huyện ủy.

            Năm 2016, thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng Ban Chấp hành Đảng bộ, huyện Nguyên Bình luôn luôn chú trọng lãnh đạo và tổ chức quán triệt các chủ trương quy định của Đảng và nhà nước, các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên nhều lĩnh vực.

            Trong đó, tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 18.621 tấn đạt 99%, giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 34 triệu đồng/ha đạt 100% kế hoạch. Trên cây trồng vật nuôi không có dịch bệnh lớn sảy ra trên diện rộng toàn huyện có 369.097 con gia súc, gia cầm đạt từ trên 98% đến trên 227% kế hoạch. Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, đến nay xã Minh Tâm đạt 19/19 tiêu chí, 2 xã Minh Thanh Tam Kim đạt 11 tiêu chí, Lang Môn đạt 8 tiêu chí, Bắc Hợp đạt 9 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 4 đến 6 tiêu chí. Trong năm thu ngân sách được 20 tỷ 495 triệu đồng, đạt trên 109% dự toán giao. Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản được 72 tỷ 367 triệu đồng đạt trên 78% kế hoạch. Chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ công trình thu hồi đất, tháo dỡ nhà có nguy cơ bị sập tại tổ 6 và Ngã ban Sơn Đông 3 tỷ 631 triệu đồng.

            Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin tuyên truyền, giáo dục, y tế - dân số, công tác lao động thương binh và xã hội được quan tâm, thực hiện hiệu quả. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

            Trong công tác xây dựng Đảng Ban thường vụ Huyện ủy đã xét kết nạp được 155 đảng viên, đạt trên 129% kế hoạch, chuyển đảng chính thức 161 đảng viên dự bị, cấp 220 thẻ đảng.

            Năm 2017, BCH Đảng bộ huyện Nguyên Bình phấn đấu: thực hiện hiệu quả giải pháp quản lý nguồn thu ngân sách, sử dụng ngân sách hợp lý. Giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và phấn đấu các xã: Minh Thanh, Tam Kim, Bắc Hợp, Lang Môn đạt thêm từ 2 đến 3 tiêu chí. Hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi tại 20/20 xã thị trấn.

            Tại hội nghị các đại biểu cũng đã được nghe dự thảo báo cáo: kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, ban thường vụ huyện ủy năm 2016; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2016; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Huyện ủy; Chương trình công tác năm 2017 của Ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy; Kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Quy chế làm việc của ban chấp hành, Ban thường vụ Huyện ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 2020; Chương trình công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy năm 2017; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ./.

Ảnh: Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình