Số người truy cập


Sở Khoa học và Công nghệ:   Hội thảo lấy ý kiến Xây dựng chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây trúc sào

          Tại huyện Nguyên Bình gày 24/2/2017, Sở Khoa học và Công nghệ kết hợp với Trung tâm phát triển nông thôn - Viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến Xây dựng chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây trúc sào của tỉnh Cao Bẳng. Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo: Sở Khoa học và công nghệ, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục lâm nghiệp tỉnh. Công ty Cổ phần xây dựng và chế biến tre trúc xuất khẩu Cao Bằng. Lãnh đạo UBND huyện và Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm trúc sào của 5 huyện Nguyên Bình, Hòa An, Thông Nông, Bảo Lâm, Bảo Lạc có cây trúc sào.

          Tại Hội thảo các đại biểu tham vấn ý kiến về: Sản phẩm đăng ký bảo hộ; lô gô chỉ dẫn địa lý; bản đồ vùng chỉ dẫn địa lý; Quy chế quản lý và sử dụng "Cao bằng" cho sản phẩm cây trúc sào tỉnh Cao Bằng. Đồng thời được nghe những điều cần biết để xây dựng dựng chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây trúc sào của tỉnh Cao Bẳng, trong đó có: Hồ sơ đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý; vấn đề cần quan tâm đối với sản phẩm; yêu cầu về sản phẩm bảo hộ; các sản phẩm thương mại từ cây trúc sào; cơ sở đề xuất khu vực địa lý; nội dung quy chế quản lý sử dụng chỉ dẫn địa lý; luật sở hữu trí tuệ Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam khóa XI; quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh sản phẩm trúc sào mang chỉ dẫn địa lý Cao Bằng; trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý.

          Thông qua Hội thảo nhằm mục đích, lấy ý kiến để phục vụ thiết lập hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây trúc sào của tỉnh Cao Bẳng. Nhằm hoàn thiện hồ sơ nộp tại Cục sở hữu trí tuệ, để Nhà nước bảo hộ chỉ dẫn địa lý "Cao Bằng" cho sản phẩm cây trúc sào của tỉnh Cao Bẳng. Theo đó, sẽ góp phần bảo vệ danh tiếng, nâng cao chất lượng, quản vá và thương mại sản phẩm, thúc đẩy sức cạnh tranh cho sản phẩm của các huyện trên thị trường./.

Ảnh: các đại biểu tham dự Hội thảo.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình