Số người truy cập


Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017

          Ngày 1/3/2017, Ban chỉ huy quân sự huyện Nguyên Bình tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2017. Tham dự có lễ ra quân có Lãnh đạo thường trực Huyện Ủy - HĐND - UBND huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện;  Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn; Trung đội dân quân cơ động thị trấn Nguyên Bình.

Trong năm 2016, lực lượng vũ trang huyện đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và các khâu, các bước trong công tác huấn luyện. Quân số tham gia huấn luyện đạt 98,8% trở lên, đối với lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ khi kiểm tra 100% các nội dung đạt yêu cầu, trong đó 65 - 70% khá giỏi. Tiêu biểu như các xã: Minh Thanh, Minh Tâm, Bắc Hợp, Tam Kim, Quang Thành và thị trấn Nguyên Bình, từng bước nâng cao được chất lượng huấn luyện quân sự, chính trị ở các cơ sở. Quá trình huấn luyện các đơn vị đã biết kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, giáo dục các đợt sinh hoạt chính trị, nhăm nâng cao nhận thức về tình hình nhiệm vụ của đơn vị, truyền thống của Quân đội, của địa phương, âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2017, lực lượng vũ trang huyện tập trung huấn luyện theo phương châm "Cơ bản - Thiết thực - Vững chắc" đối với lực lượng thường trực và "Cơ bản - Thiết thực - Chất lượng" đối với lực lượng dân quân tự vệ. Coi trọng huận luyện đồng bộ chuyên sâu. Đổi mới về tổ chức và phương pháp huấn luyện ở tất cả các cấp; lấy huấn luyện, rèn luyện cán bộ chỉ huy, cơ quan là trọng tâm; huấn luyện sát thực tế chiến đấu, phù hợp đối tượng tác chiến, điều kiện chiến tranh vũ khí công nghệ cao, phù hợp tổ chức biên chế và trang bị vũ khí của lực lượng vũ trang huyện nhà. Đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

          Để đạt được kết quả cao trong huấn luyện, hội đồng thi đua khen thưởng Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức phát động thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với chủ đề "Huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, an toàn, quyết thắng" thời gian từ ngày 1/3 đến 31/12/2017, thực hiện tốt 3 nhất: Tổ chức huấn luyện các nội dung đạt kết quả tốt nhất; Phối hợp huấn luyện Dân quân tự vệ, Dự bị động viên và bồi dưỡng kiến thức QP&AN đạt kết quả cao nhất; Thực hiện tốt công tác Sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, đơn vị an toàn tuyệt đối. Đồng thời, tổ chức đợt thi đua "40 ngày đêm lập công tô hồng truyền thống" chào mừng kỷ niệm 70 năm thành lập Tỉnh đội bộ dân quân Cao Bằng (15/4/1947 - 15/4/2017),  thời gian từ ngày 1/3/ 10/4/2017, tập trung thực hiện "Bốn nhất": Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; Thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả tốt nhất; Chấp hành kỷ luật nghiêm nhất; Phối hợp tổ chức các hoạt động đạt hiệu quả cao nhất.

          Tại lễ ra quân, đại diện các ban, khối đã ký giao ước thi đua, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu đề ra.

                                                                                              Nông Tuấn -  Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình