Số người truy cập


Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu Quốc gia huyện Nguyên Bình giai đoạn 2016 - 2020

Số ký hiệu: 254/QĐ - BCĐ- CTMTQG
Ngày ban hành: 16/3/2017
Người ký: Đinh Văn Phồn
Lĩnh vực văn bản: Quyết định
Đính kèmDung lượng
PDF icon 254QD-BCD_CTMTQG_20170317084407434430.PDF2.45 MB