Số người truy cập


Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025

              Ngày 28/3 Huyện ủy huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 2025. Hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện. Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện. Trưởng, phó các phòng ban cấp huyện. Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện.

          Tại hội nghị giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ thuộc các chức danh: Ban chấp hành đảng bộ huyện, Ban thường vụ, Bí thư, phó Bí thư Huyện ủy. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND huyện, giai đoạn 2020 - 2025. Theo đó lãnh đạo Huyện ủy huyện, đã triệt yêu cầu và nội dug nêu lên những nội dung quan trọng trong hướng dẫn số 06 hướng dẫn của Tỉnh ủy Cao Bằng, ngày 26/12/2016 về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, công tâm khách quan, nghiên cứu xem xét, giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo chủ chốt phải thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, có đức, có tài, có triển vọng, khả năng lãnh đạo, quản lý. Qua đó, tạo cơ sở cho huyện đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn các chức danh đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

          Kết thúc hội nghị, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Ảnh: các đại biểu tham dự hội nghị.

 

 

                                                                            Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình