Số người truy cập


Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

          Chiều ngày 27/3, UBND huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2017.

          Quý I năm 2017, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện cơ bản hoàn thành các công việc theo kế hoạch: Nhân dân tập trung vào sản xuất vụ đông xuân và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống đói rét cho trâu, bò; quản lý và bảo vệ tốt tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; công tác xây dựng cơ bản được triển khai kịp thời đến ngày 27/3 đã giải ngân 3.971.417 ngàn đồng bằng 4,49%; tăng cường triển khai các giải pháp thu ngân sách từ đầu năm, đến ngày 22/3 thu được 1.421.475 ngàn đồng đạt 7,8%dự toán giao. Duy trì tốt số trường lớp và số học sinh ở các trường học. Tình hình ANCT ổn định - TTATXH được đảm bảo.

          Hội nghị đã thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I. Đồng thời đề xuất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong quý II: Tập trung chăm sóc các cây trồng vụ đông xuân và triển khai sản xuất vụ mùa. Kiểm tra các công trình thủy lợi nhỏ, sử chữa nạo vét kênh mương, xây dựng phương án phòng chống hạn; Triển khai thực hiện đầu tư các dự án đã được phê duyệt, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp,  khởi công mới; Kiểm tra giải tỏa hoạt động khai thác khoáng sản trái pháp luật trên địa bàn; Hoàn chỉnh tổng quyết toán ngân sách năm 2016. Tập trung triển khai kế hoạch thu ngân sách năm 2017; Tăng cường công tác nắm tình hình an ninh trên địa bàn. Duy trì nghiêm chế độ trực sắn sàng chiến đấu theo quy định....

          Tại hội nghị chủ tịch 20 xã thị trấn cùng nhau ký cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017.

Ảnh: các đại biểu tham dự Hội nghị

Chủ tịch 20 xã thị trấn cùng nhau ký cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triên kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng năm 2017.

Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình