Số người truy cập


Triển khai công tác xây dựng Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017  

          Chiều Ngày 10/4, Ban chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Nguyên Bình đã tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. 

          Trong năm qua, tình hình An ninh trật tự trên địa bàn huyện Nguyên Bình cơ bản được giữ vững, ổn định; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội từng bước được kiềm chế, góp phần thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phát động toàn diện, duy trì hoạt động của 192 tổ liên gia tự quản, 16 tổ dân phố, 210 tổ an ninh nhân dân. Nhìn chung, các tổ liên gia tự quản, tổ dân phố, tổ an ninh nhân dân đều hoạt động thường xuyên, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra ở cơ sở. Quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều tin báo có giá trị phục vụ cho công tác điều tra khám phá. Tội phạm hình sự xảy ra 28 vụ phám pháp hình sự;Tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, lực lượng công an phối hợp với chính quyền xã khảo sát phá nhổ gần 1.700 cây thuốc phiện; Tai nạn giao thông xảy ra 09 vụ làm chết 02 người, bị thương 11 người.

           Tuy nhiên, có nơi trên địa bàn vẫn có những diễn biến phức tạp về tình hình ANCT, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc, tình hình an ninh nông thôn  ở một số địa bàn vẫn còn xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện, tình hình tội phạm hình sự, ma túy vẫn tiếp tục xảy ra. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một số cơ sở đã có nhiều chuyển biến nhưng chưa đồng đều.

          Năm 2017 ban chỉ đạo phong trào phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh huyện Nguyên Bình Bình sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, triển khai các nhóm giải pháp nhằm tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

          Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen cho 02 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào TDBVANTQ.

 

 

Nông Tuấn - Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình