Số người truy cập


Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

Ngày 12/4, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nguyên Bình tổ chức hội nghị lần thứ 11 nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác phát triển kinh tế - xã hội quý I và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2017.

          Trong quý I năm 2017, Huyện ủy và các cấp ủy đảng trong Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền thực hiện nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh và của huyện. Chỉ đạo các chi đảng bộ trực thuộc huyện ủy, thực hiện đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2017. Tổ chức được 9 lớp bồi dưỡng về: lý luận chính trị cho đảng viên mới; công tác kiểm tra giám sát đảng; bồi dưỡng đại biểu HĐND xã, thị trấn. Công tác tổ chức xây dựng đảng, tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới được chú trọng. Kết nạp mới được 35 đảng viên, đạt trên 29% kế hoạch, chuyển đảng chính thức 61 đồng chí, miễn sinh hoạt đảng cho 3 đồng chí.

Trong sản xuất nông nghiệp, trồng lúa được trên 150ha diện tích lúa đông xuân, đạt 100% kế hoạch. thu ngân sách được trên 1 tỷ 639 triệu đồng đạt 9% kế hoạch. Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật 2 công trình xây dựng cơ bản, 3 công trình giao thông. Tổ chức thành công lễ công bố, đón nhận Giấy chứng nhận nhãn hiệu tập thể “Miến dong Nguyên Bình”. Trong xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo 4 xã điểm của huyện gồm: Bắc Hợp, Lang Môn, Tam Kim, Minh Thanh trong năm 2017, đạt  2 đến 3 tiêu chí. Đồng thời chỉ đạo xã Minh Tâm tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí của nông thôn mới.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, các đại biểu dự hội nghị cũng đã nêu lên những khó khăn còn tồn tại: Trong quý I, huyện có trên 500 con gia súc, gia cầm chết do mắc bệnh. Khai thác khoáng sản trái pháp luật tại xã Thể Dục và tại Phia Oắc – Ca My còn sảy ra. Ý thức người tham gia giao thông chưa cao, đã xử lý 15 trường hợp vi phạm luật giao thông.

Trong quý II/2017 huyện Nguyên Bình tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Tích cực triển khai kịp thời, tiêm phòng cho gia súc, đảm bảo đủ sức kéo cho vụ mùa. Chủ động phòng chống bão lũ, phòng chống chữa cháy rừng. Quyết liệt trong công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành dự toán giao năm 2017. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân bảo vệ tài nguyên môi trường.

          Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe Quyết định số 206 của Ban thường vụ Huyện ủy Nguyên Bình ngày 27/10/2016 về việc Ban hành quy chế bổ nhiệm cán bộ và giới thiệu cán bộ ứng cử; Quyết định 207 ngày 27/10/2016, Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; Kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2017.

          Kết thúc hội nghị Huyện ủy Nguyên Bình đã tặng giấy khen cho: 4 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016; 2 đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2012 – 2016)./.

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT – TH Nguyên Bình