Số người truy cập


Báo cáo thực hiện quy chế một cửa, một cửa liên thông quý I/ 2017

Số ký hiệu: 110/BC - UBND
Ngày ban hành: 25/4/2017
Người ký: Đinh Văn Phồn
Lĩnh vực văn bản: Báo cáo
Đính kèmDung lượng
PDF icon 110BC-UBND_201704261005343730.PDF437.19 KB