Số người truy cập


Nghị quyết ban hành quy chế tiếp công dân của TT HĐND và Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021

Số ký hiệu: 72/NQ - HĐND
Ngày ban hành: 20/4/2017
Người ký: Đinh Ngọc Lang
Lĩnh vực văn bản: Nghị quyết
Đính kèmDung lượng
PDF icon 72_NQ-HDND_20170519111316799790.PDF1.04 MB