Số người truy cập


Lãnh đạo huyện kiểm tra mô hình rau trái vụ tại xã Phan Thanh

Thực hiện mô hình trồng rau trái vụ trên địa bàn xã Phan Thanh (Nguyên Bình) từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Ngày 20/6/2017, huyện Nguyên Bình phối hợp với Chi cục phát triển nông thôn tỉnh đã có buổi kiểm tra, đánh giá mô hình trồng rau trái vụ tại xóm Tổng Sinh - Phan Thanh (Nguyên Bình).

          Đoàn đã kiểm tra thực tế mô hình trồng rau cải bắp trái vụ của hộ gia đình Hoàng Quốc Thiên xóm Tổng Sinh - Phan Thanh với diện tích 1ha, được trồng từ giữa tháng tư (dương lịch) với 03 loại giống: HK80, Sinh Shen và giống địa phương, mô hình đều được hỗ trợ kỹ thuật và cấp phát vật tư phục vụ cho sản xuất. Qua kiểm tra, hộ dân đều thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật và các loại rau đang sinh trưởng, phát triển tốt.

          Sử dụng thực phẩm sạch, đặc biệt là rau sạch đang trở thành nhu cầu rất lớn của xã hội, nhằm đáp ứng một phần nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện cũng như chuyển đổi diện tích ruộng cạn không cấy được lúa sang thâm canh các loại cây rau màu khác có giá trị kinh tế cao hơn nhằm tăng thu nhập cho người dân.  Để sản phẩm làm ra đảm bảo chất lượng cũng như uy tín bà con nông dân cần thực hiện nghiêm túc theo quy trình sản xuất. Các cơ quan chức năng của huyện chủ động tổ chức tuyên truyền, quảng bá, tạo mối liên kết với các nhà hàng, khách sạn, các trường học bán trú để cung cấp rau an toàn, vừa giúp nông dân tiêu thụ, vừa giúp các cơ sở đó được sử dụng rau sạch và nhân rộng mô hình, xây dựng vùng chuyên canh sản xuất rau sạch của huyện.

Ảnh: Mô hình trồng rau cải bắp trái vụ tại xã Phan Thanh.

 

                                                                                       Nông Tuấn- Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình