Số người truy cập


Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX

Trong 02 ngày 22,23/6/2017, Hội đồng nhân dân huyện Nguyên Bình đã tổ chức Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017. Dự kỳ họp có Thường trực Huyện ủy - UBND – UBMTTQ huyện; Đại biểu HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; Thường trực HĐND – UBND các xã, thị trấn.

          Thực hiện Nghị quyết HĐND huyện, 6 tháng đầu năm 2017, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện Nguyên Bình có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân tập trung vào sản xuất vụ đông xuân và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống đói rét cho trâu, bò. Tổng sản lượng lương thực có hạt 11.121 tấn đạt 59,7% bằng 100%KH năm; Tổng đàn trâu 9.942 con, bằng 91,8% KH năm; đàn bò 9.861 con, bằng 86% KH năm; Tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.639 triệu đồng đạt 25,4%; Tỷ lệ che phủ rừng đạt 64,0%, bằng 100,7% KH. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội tiếp tục được duy trì. Tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; Công tác xây dựng cơ bản được triển khải kịp thời; Chương trình xây dựng nông thôn mới luôn được duy trì các tiêu trí ở 17/18 xã thị trấn. Duy trì tốt số trường, lớp và số học sinh tại các trường học đối với bậc tiểu học, mầm non; Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được kịp thời; thực hiện tốt việc thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hỗ trợ các gia đình khó khăn được kịp thời và đúng đối tượng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, vùng đồng bào dân tộc theo đạo Tin Lành thực hiện sinh hoạt đúng pháp luật của Nhà nước… Tuy nhiên, bên cạnh những mặt đạt được vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như:Triển khai thực hiện trồng cây trúc sào gặp nhiều khó khăn; Công tác thu ngân sách trên địa bàn đạt thấp so với kế hoạch; Khai thác khoáng sản vẫn còn xảy ra; năng lực chuyên môn nghiệp vụ của một số cán bộ kiểm lâm còn nhiều hạn chế từ đầu năm đã xảy ra 10 vụ khai thác vận chuyển lâm sản trái pháp luật...

          Tại kỳ họp, với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, các đại biểu HĐND huyện thẳng thắn chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện 02 câu hỏi được cử tri đặc biệt quan tâm liên quan đến lĩnh vực xây dựng cơ bản và quản lý đất đai (Công trình cấp nước sinh hoạt xóm Quang Ngọc, xã Thái Học (Nguyên Bình) được khởi công tháng 9/2008, hoàn thành bàn giao tháng 8/2009 nhưng từ ngày bàn giao đến nay, công trình không phát huy được hiệu quả theo thiết kế ban đầu, nhân dân chưa được hưởng lợi, công trình đã bị hư hỏng không hoạt động được, nguyên nhân do đâu, khi nào mới khắc phục được?; Đoạn đường quy hoạch tiếp giáp giữa Phòng Kế hoạch - Tài chính, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Chi cục thuế với Trường Mầm non thị trấn Nguyên Bình. Tổ công tác của huyện đã tiến hành xem xét tại thực địa và bàn giao tuyến đường nhánh cho Trường Mầm non thị trấn quản lý và sử dụng. Nhưng hiện nay, đoạn đường quy hoạch đó Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã xây dựng công trình phụ.

Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Nguyên Bình khóa XIX cũng tiến hành bầu bổ sung 01 ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng thời, kỳ họp cũng nhất trí biểu quyết thông qua một số Nghị quyết quan trọng của HĐND huyện gồm: Nghị quyết về tiếp tục thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2017; Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2016; Nghị quyết về việc phê chuẩn chương trình giám sát năm 2018 của HĐND huyện.

Ảnh: Các đại biểu tham dự kỳ họp

 

 

                                                                                  Nông Tuấn -  Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình