Số người truy cập


Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nguyên Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (Mở rộng)

Ngày 14/7 Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nguyên Bình khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đã tổ chức Hội nghị lần thứ 12 (Mở rộng). Nhằm đánh giá công tác xây dựng Đảng và tình hình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Hội nghị có các đồng chí, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư hoặc phó Bí thư các Chi Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện. Trưởng phó các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Đảng bộ huyện đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị, kết nạp được 66 đảng viên, đạt 55% kế hoạch, chuyển Đảng chính thức 102 đồng chí. Thực hiện thủ tục xét tặng huy hiệu Đảng được 145 đồng chí. Tổ chức được 2 lớp bồi dưỡng: kết nạp đảng cho 139 học viên; lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác chuyên môn được 13 lớp với 964 học viên tham gia học tập.

Trong 6 tháng, huyện đã gieo trồng một số cây trồng chính đạt từ trên 102% đến trên 157% kế hoạch. Trong đó, trồng ngô ruộng, rẫy đạt trên 2.897ha, lúa xuân trên 157ha, thuốc lá trên 187ha, giong giềng trên 354ha. Tổng sản lượng lương thực vụ đông xuân ước đạt trên 11.068 tấn đạt trên 113% kế hoạch. Huyện đã triển khai được 9 lớp kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, 3 mô hình trình diễn ngô lai, mô hình rau cải bắp trái vụ tại xã Phan Thanh. Toàn huyện không có dịch bệnh lớn sảy ra, đã có 67.616 liều vaccin các loại tiềm phòng trên đàn gia súc, gia cầm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã huy động được 96 tỷ 599 triệu đồng, thực hiện lồng ghép được 50 cuộc tuyên truyền cho 1.850 lượt người tham dự, nhân dân tích cực đồng lòng ủng hộ 8.602m2 đất và trên 258 triệu đồng công lao động và vật liệu xây dựng làm đường giao thông nông thôn. Giải ngân vốn xây dựng cơ bản được 31 tỷ 533 triệu đồng đạt trên 35% kế hoạch.

 Hội nghị đã thảo luận nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các chương trình hoạt động: Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt thấp, được 5 tỷ 286 triệu đồng đạt 29% kế hoạch. Sảy ra 3 vụ cháy rừng, dịch châu chấu gây thiệt hại cho 18ha ngô tại xã Thịnh Vượng. Khai thác khoáng sản trái pháp luật vẫn còn sảy ra, có nguy cơ bùng phát tại Phia Oắc, ca My. Hiện tượng người dân sang Trung Quốc làm thuê trái phép.

Phát biểu kết luận Hội nghị các đồng chí lãnh đại Huyện ủy yêu cầu các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao hoạt động của Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng ủy. Thực hiện tốt Đại hội Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội cựu chiến binh huyện nhiệm kỳ 2017 – 2020, Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 – 2023. Mở 7 lớp bồi dưỡng lý luận nghiệp vụ chuyên môn, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, công tác phát triển đảng viên. Diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ. Vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh./.

 

Nông Tuấn – Nguyễn Thuấn

Đài TT – TH Nguyên Bình