Số người truy cập


tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017

          Vừa qua, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức lớp tập huấn công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên năm 2017. Cho 67 đồng chí là Báo cáo viên cấp huyện, báo cáo viên các Chi bộ, Đảng ủy cơ sở 20 xã thị trấn trên địa bàn huyện.

          Tại lớp tập huấn các đồng chí được tuyên truyền phổ biến 3 chuyên đề: Những vấn đề chung về công tác tư tưởng và tuyên truyền miệng trong công tác tư tưởng của Đảng; xây dựng và tổ chức hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; một số kỹ năng tuyên truyền miệng và phương pháp thực hiện một buổi giới thiệu nghị quyết.

          Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các đồng chí báo cáo viên được bổ sung những kiến thức cơ bản về công tác tuyên truyền miệng, về hoạt động báo cáo viên. Là cơ hội để giao lưu, trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm tốt, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, đơn vị. Sau hội nghị này, trên cơ sở các nội dung chuyên đề được nghiên cứu, học tập, các đồng chí báo cáo viên về tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị mình.

                                                                                   Nông Tuấn -     Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình