Số người truy cập


Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Hưng Đạo

          Trong 2 ngày 4,5/10, Ban chỉ đạo và Ban tổ chức diễn tập huyện Nguyên Bình tổ chức Diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Hưng Đạo. Tham dự diễn tập có Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ đạo diễn diễn tập chiến đấu phòng thủ của huyện năm 2017. Lãnh đạo Đảng ủy, ủy ban nhân dân và khối đoàn thể xã.

          Diễn tập chiến đấu phòng thủ được diễn tập thành 3 giai đoạn chính gồm: chuyển địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng an ninh. Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

          Theo đó sẽ có các vấn đề huấn luyện gồm: chuyển xã vào trạng thái có tình huống. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu thường xuyên lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tăng cường; chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng an ninh. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu tăng cường lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao. Xử lý tình huống A2; chuyển xã vào tình trạng chiến tranh. Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu toàn bộ.

          Đây là xã thứ 3 của huyện thực hiện diễn tập chiến đấu phòng thủ, kể từ ngày 26/9/2017 đến nay. Nhằm mục đích nâng cao trình độ công tác chỉ huy hiệp đồng tác chiến. Để thuần thục kịp thời đối phó với mọi tình huống có thể sảy ra trong thời bình cũng như trong thời chiến. Đảm bảo sẵn sàng xử lý có hiệu quả các tình huống sảy ra trên địa bàn. Góp phần đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

          Kết thúc diễn tập Ban chỉ đạo đánh giá xã Hưng Đạo diễn tập đạt kết quả khá. Đồng thời trao tặng giấy khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện diễn tập năm 2017./.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT – TH Nguyên Bình.