Số người truy cập


Hội nghị triển khai hoạt động xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản/KHHGĐ và Đề án 818 xủa Bộ y tế

          Ngày 6/10/2017, Ban chỉ đạo Công tác dân số KHHGĐ huyện Nguyên Bình tổ chức Hội nghị triển khai hoạt động xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản/KHHGĐ và Đề án 818 xủa Bộ y tế. Tham dự hội nghị có đại diện Chi cục dân số - KHHGĐ tỉnh; trung tâm y tế huyện và trạm trưởng trạm y tế 20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          Tại hội nghị, các đại biểu được Chi cục Dân số - KHHGĐ tỉnh giới thiệu về mục tiêu, lợi ích của Đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai (PTTT), dịch vụ KHHGĐ/sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn phát triển giai đoạn 2016 - 2020. Đây là một bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng và Nhà nước trong phương thức tổ chức thực hiện cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ; tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia cung cấp PTTT, hàng hóa và dịch vụ SKSS/KHHGĐ có chất lượng cao nhằm đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược quốc gia Dân số - Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020.

          Qua hội nghị nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số của các xã, thị trấn tham gia vào hoạt động phân phối PTTT, hàng hóa SKSS/KHHGĐ, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và đáp ứng được nhu cầu của người dân trên địa bàn huyện.

Ảnh: Các địa biểu tham dự hội nghị.

 

                                                                                    Nông Tuấn -     Nông Uyên

Đài TT - TH Nguyên Bình