Số người truy cập


Hội nghị bồi dưỡng diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017

Ngày 11/10, tại xã Hoa Thám huyện Nguyên Bình, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, kết hợp với Chi cục kiểm lâm tỉnh, tổ chức Hội nghị bồi dưỡng diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng năm 2017 cho huyện Nguyên Bình. Chỉ đạo Hội nghị ông Lê Quốc Thành – Phó Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh và Phó Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm tỉnh.

          Tại Hội nghị, Ban chỉ huy phòng cháy chữa cháy rừng huyện và xã. Các thành viên Ban chỉ đạo, Ban tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng huyện năm 2017, đã được nghe: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh quán triệt các nội dung để chuẩn bị diễn tập phòng cháy chữa cháy rừng. Thực hiện diễn tập theo đứng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị; Hướng dẫn của Chi cục Kiểm lâm tỉnh thống nhất, về thứ tự và hành động các vai diễn trong diễn tập; Nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện đã báo báo công tác chuẩn bị diễn tập và ý định diễn tập của huyện. Nhân dịp này, các đại biểu đã đến xóm Cảm Tẹm, xã Hoa Thám khảo sát thực địa khu vực diễn tập phòng cháy chữa cháy, dự kiến sẽ thực hiện diễn tập vào cuối tháng 10, đầu tháng 11 tới đây.

          Thông qua Hội nghị bồi dưỡng, nhằm thống nhất về thứ tự nội dung phương pháp tiến hành các bước trong chuẩn bị và thực hành diễn tập, phòng cháy, chữa cháy rừng của huyện. Tạo cơ sở giúp cho các phòng, ban, ngành đoàn thể của huyện nắm chắc và chuẩn bị hệ thống các văn kiện diễn tập. Làm tốt công tác hiệp đồng chặt chẽ, tổ chức diễn tập đúng ý định, nội dung, kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn, thiết thực, đạt hiệu quả cao./.

 

Nông Tuấn - Nguyễn Thuấn

Đài TT - TH Nguyên Bình